لینک فایل-گنبدهای نمکی جنوب ایران-

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد .گنبدهای نمکی جنوب ایران.را مشاهده می نمایید .//گنبدهای نمکی جنوب ایران/50687358/kc

حجم فایل : 1.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 29
بنام خدا ( رنگ قرمز در شکل) گنبد نمکی سروستان گنبد نمکی باعث شوری آب سازند کارستی مجاور شده است گنبد نمکی سروستان باعث کلروره شدن آب زیر زمینی دشت مجاور شده گنبد نمکی گنبد نمکی کنار سیاه رخنمون نمک در گنبد نمکی کنار سیاه نقشه چاله های گنبد نمکی کنارسیاه (2600چاله) چاله های کارستی در بالای گنبد نمکی مشاهده می شود. یک چاله کارستی گنبد نمکی کنار سیاه باعث شور شدن چشمه ها و
رودخانه های مجاور شده است. چشمه کنارسیاه حفاری گمانه درگنبد نمکی کنا ر سیاه گمانه تمام شده نمونه های سنگ از گمانه 200 متری عکس غار نمکدان در روی جلد مجله انجمن غار شناسان جهان کشف بزرگترین غار نمکی جهان با همکاری بخش علوم زمین دانشگاه چارلز و آکادمی علوم جمهوری چک
غار نهشته درون غار نمکدان قشم نقشه پلان غار نمکدان موقعیت گنبد نمکی نمکدان در جزیره قشم و گنبد نمکی هرمز (جزیره هرمز) بندرعباس میزان بالاآمدگی گنبد نمکی هرمز با استفاده ازکربن 13, کربن 14 و ا کسیژن 18 5.4-3.9 H2 6.2-5.0 H8 H5 5.4-4.0 H1 2.9-1.6 H4 5.0-3.6 H3 5.5-4.3 H7 1.7-3.1 گنبد نمکی کنار سیاه بارزسازی اثرات گنبد نمکی بر کیفیت پوشش شبکه آبراهه توسط تصاویر ماهواره استر اثرات گنبد قبل از نزدیک شدن اثرات گنبد پس ازعبورازحاشیه گنبد نمکی گنبد نمکی جهانی اثرات گنبد قبل از نزدیک شدن به گنبد نمکی بارزسازی اثرات گنبد نمکی بر کیفیت پوشش شبکه آبراهه توسط تصاویر ماهواره استر اثرات گنبد پس ازعبورازحاشیه گنبد نمکی دریاچه مهارلو درياچه مهارلو آب شور دریاچه وارد سازند کارستی مجاور شده و کیفیت آنرا کاهش می دهد. کیفیت آب در آبخوان آبرفتی و کارستی کلروره شده درياچه مهارلو و آبخوان آبرفتی مجاور آن منطقه مورد مطالعه آب شور دریاچه وارد آبرفت مجاور می گردد پایان...مطالب دیگر:
🔥گزارش تخصصی درس دین و زندگی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز به درس دین و زندگی با روشهای خلاقا🔥گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقا🔥گزارش تخصصی مدیر ومعاون مدرسه چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشن🔥گزارش تخصصی آموزگار ششم درس ریاضی بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده ا🔥گزارش تخصصی معاون پرورشی ، مشاور ، آموزگار افزایش آگاهي دانش‌آموزان دختر پايه اول و پيش‌دبستاني ن🔥گزارش تخصصی معاون اجرایی مدرسه روش های انجام بهینه وظایف به عنوان معاون اجرایی🔥گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی نقش آزمایشگاه در رشد خلاقیت دانش آموزان🔥گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه🔥گزارش تخصصی دبیر عربی چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به درس عربی🔥گزارش تخصصی مدیرمدرسه بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشک🔥گزارش تخصصی دبیر عربی بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارائه راهکار🔥گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی با روش های خلاقانه🔥گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه🔥گزارش تخصصی آموزگارابتدایی درس املا برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راههای خلاقانه🔥گزارش تخصصی دبیر و آموزگار ریاضی بررسی علل ضعف دانش اموزان در درس ریاضی وارائه راهکار🔥گزارش تخصصی دبیر فیزیک کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با راهکارهای مناسب🔥گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی جذاب کردن درس علوم تجربی با استفاده از شیوه های نوین تدریس🔥گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان با جذاب سازی کلاس و ارائه راهکار🔥گزارش تخصصی معاون اجرایی ترغیب کردن دانش آموزان به استفاده صحیح از اینترنت با راهکارهای مناسب🔥گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی راهکار🔥گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان ومتوسطه تقویت تربیت دینی دانش آموزان با روش های مناسب🔥گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان چهارم در درس علوم🔥گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبودوضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم🔥گزارش تخصصی معاون ومربی پرورشی علاقمندکردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرودبا راهکارهای خلاقانه🔥گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی کاهش بیش از حد وابستگی یکی ازدانش آموزان به مادرش باروش های مناسب