لینک فایل-گسترش هاي زبان و ادبیات-

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد .گسترش هاي زبان و ادبیات.را مشاهده می نمایید .//گسترش هاي زبان و ادبیات/50687362/kc

حجم فایل : 588.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 76
بنام خدا


گسترش هاي زبان و ادبيات زبان ها و ادبیات ایرانی: ردهPIR

معرفی رده

در رده P، PK به زبان ها و ادبیات هند و ایرانی و شماره های
PK6001-PK6996 به زبان و ادبیات ایرانی اختصاص دارد. از آن جا که این تعداد شماره برای مبحث گسترده و غنی زبان ها و ادبیات ایرانی کافی نیست، لذا مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با مشورت کتابخانه کنگره حروف PIR را برای زبان ها و ادبیات ایرانی برگزیده است تا به این ترتیب امکان گسترش از 1 تا 9999 شماره وجود داشته باشد. در این میان، برای حفظ اصل گسترش پذیری از بعضی از شماره ها استفاده نشده است تا چنان چه نیازی به گسترش باشد، بتوان از آن ها استفاده کرد.


رده PIR: زبان ها و ادبیات ایرانی، نخستين بار در سال 1371 انتشار یافت. در بازبینی های انجام شده در این رده، برخی تغییرات بنیادی در آن اعمال شده است که همگی در ویرایش سوم که در سال 1385 انتشار یافت درج شده است.

در این رده، چارچوب کلی تنظیم فرعی مطالب ادبیات یک کشور در نظام رده بندی کتابخانه کنگره که عبارت است از تاریخ و نقد، مجموعه ها، نویسندگان انفرادی و ادبیات محلی حفظ شده و جزئیات ویژگی های تاریخی، ادبی و زبانی و آثار موجود در زبان فارسی نیز در نظر گرفته شده است؛ از این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
متون پیش از اسلام

در PIR متون اوستایی در کنار ادبیات فارسی باستان، فارسی میانه، ختنی، خوارزمی و غیره قرار گرفته اند. اما چنان چه کتابخانه ای در ایران و خارج از ایران تمایل داشته باشد، می تواند متن های اوستایی را در دین زردشت و جنبه های ادبی متن ها را در ادبیات ایرانی پیش از اسلام رده بندی کند.
شعر فارسی

شعر فارسی دارای ویژگی های خاص خود مثل سبک هاي برجسته شعر فارسی است که همگی در ردیف تاریخ و نقد و مجموعه های شعر اضافه شده اند. هم چنین انواع شعر مثل اشعار مدحی، منقبتی، رثائی و ... ، و نیز فرم های شعر مثل غزل، قصیده، رباعی و ... که خاص شعر فارسی است در PIR منظور شده اند. عروض

در رده بندی کتابخانه کنگره عروض در زبان هر کشور مطرح می شود. با توجه به این که عروض علم اوزان شعر و سنجیدن ابیات آن از نظر وزنی است، در PIR عروض در رده ادبیات و در شعر مطرح شده است.

مبدا تاریخ

مبدا تاریخ در PIR، قرن سوم هجری تا قرن 14 می باشد. در تقسیمات دوره ای به جای سال و یا نام سلسله و غیره از قرن استفاده شده است. دوره حیات نویسندگان، به جای تاریخ تولد با تاریخ وفات مشخص گردیده است. نویسندگان انفرادی

ملاک گنجاندن نویسندگان در PIR "زبان فارسی" بوده است و نویسندگان فارسی زبان در ردیف مربوط به هر نویسنده در ردیف الفبایی خود قرار داده شده اند.
هر یک از نویسندگان انفرادی- ...مطالب دیگر:
🔗جزوه فیزیولوژي(قسمت اول)🔗جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم)🔗جزوه بیوشیمی (بخش دوم)🔗جزوه بیوشیمی (بخش اول)🔗جزوه مجموعه تست رشته تغذیه🔗جزوه حقوق تجارت بین الملل🔗جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)🔗جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)🔗جزوه میکروبیولوژی- زیست شناسی🔗جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی🔗جزوه زیست سلولی و مولکولی🔗جزوه ایمنی شناسی،قارچ شناسی ،ویروس شناسی🔗جزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی🔗جزوه مجموعه زیست شناسی🔗جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی🔗مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران🔗جزوه مقاومت مصالح مهندسی عمران🔗جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران🔗جزوه تحلیل سازه مهندسی عمران🔗جزوه سازه هاي بتنی مهندسی عمران🔗جزوه راهسازي و روسازي مهندسی عمران🔗جزوه تئوري و اصول هیدرولیک مهندسی عمران🔗جزوه تاریخ معماري (قسمت اول)🔗جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)🔗جزوه تاریخ معماري معاصر غرب